Навчальна дисципліна " Експлуатація і ремонт ЕУ і ЗА"


Download
Для групи ЕЛ1113
Зміст РНП Експлуатація.docx
Microsoft Word Document 95.7 KB
Download
Для групи ЕЛ9112
Зміст РНП Експлуатація.docx
Microsoft Word Document 98.6 KB


Лабораторні роботи

Лабораторні роботи

Практичні роботи

Практичні роботи
Методична розробка "ЗВІТНЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

ТА ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ"


Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів

з дисципліни "Експлуатація і ремонт електрообладнання

та засобів автоматизації"


Навчальна практика "Технічне обслуговування і ремонт

електрообладнання"