КОНКУРС "ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ"


Конкурс "Педагогічні інновації” є одним із заходів реалізації Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), Національної стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 роки.

 

 

Мета конкурсу – удосконалення навчально-виховного процесу та методичної роботи, сприяння зростанню професійної компетентності педагогічних працівників, виявлення та поширення їх кращого педагогічного досвіду, інноваційних форм і методів навчання і виховання у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації.


Роботи, представлені на конкурс

 

2006 рік – конкурс «На кращий макет, модель» та представлення стенду «Властивості трифазного кола» на Восьмій Міжнародній виставці «Агро-2006», за що отримано подяку від НМЦ та подяку із занесенням у трудову книжку.  

                                                                            

2008 рік - Методичні вказівки щодо самостійної  роботи студентів з дисципліни «Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації»

 

2012 рік - Стенд «Дослідження схем вмикання люмінесцентних ламп».                                                                            

2013 рік  - Методична розробка «Світлотехніка. Схеми та таблиці з дисципліни «Електричне освітлення та опромінення»». Стенд «Вмикання двохлампового світильника через ЕМПРА»                                                                                    

2014 рік  - Методична розробка «Звітня документація з лабораторних робіт та практичного навчання. З дисципліни «Експлуатація та ремонт електротехнічних установок та засобів автоматизації»». Стенд «Ламповий реостат».

 

2015 рік  - Методична розробка «Персональний сайт викладача як  ефективний засіб взаємодії зі студентами в інформаційному середовищі навчального закладу»